Saturday, April 28, 2012

Some more poems from the past

The first time I heard John Mayer's "Half of My Heart" on the radio a few months ago, I almost fell off my chair. I wrote a poem in eighth grade (or was it seventh?) called "Half of My Heart." Did he go to Sweden and dig up my old poetry book, have it translated and write a song from it?

I doubt it. Here's the chorus from the John Mayer song:

"Oh, half of my heart has a grip on the situation
Half of my heart takes time
Half of my hearts got a right mind to tell you that I can't keep loving you
Oh, with half of my heart"And here's my poem:

Half of my Heart (May 14, 1993)

With half of my heart
I will always think of you
In half of my heart
you will always remain
I'll never forget you
You will always remain
and you will always impact
my decisions
even if
I'll never see you again

You've meant so much
to me
Even if you never noticed
You've helped me
over and over again
just by existing
It will be like that
forever

I will always remember you
as my buddy, as my friend
With half of my heart
I will always
love you

(Original in Swedish)
Halva mitt hjärta
Med halva mitt hjärta
kommer jag alltid at tänka på dig
I mitt halva hjärta
Kommer du alltid leva kvar
Jag kommer aldrig glömma dig
Du kommer alltid finnas
och du kommer att
påverka mina handlingar
även om jag aldrig får se dig igen

Du har betytt så mycket
för mig
även om du själv aldrig märkte det
Du har hjälpt mig många gånger
bara genom att finnas till
Så kommer det nog att vara
i all evighet

Jag kommer alltid att minnas dig
som min kompis, som min vän
Med halva mitt hjärta
kommer jag alltid att älska dig!

No comments: